#Depresyon

Depresyon (Sikolohiya) – Kondisyon ng labis na kalungkutan o pighati, pakiramdam ng kawalan ng pag-asa at kalungkutan, kadalasang may pisikal na sintomas – UP Diksiyonaryong Filipino

Naramdaman ko na ito.

Noon, akala ko ay baka dala lang ng kahirapan sa buhay kaya ko iyon nararamdaman. Ngunit alam kong may mas malalim pang dahilan. Mahirap ipaliwanag. Mahirap unawain.

Ito iyong pakiramdam na kahit himatayin na sa katatawa ang mga tao sa paligid mo ay hindi mo pa rin makuha kung bakit ang saya-saya nila.

Ito iyong pakiramdam na ang tagal mong naghihintay pero hindi mo naman alam kung ano, sino, at bakit ka naghihintay.

Ito iyong pakiramdam na gusto mong umalis ng bahay pero nagkukulong ka sa kuwarto, patay ang ilaw at nakasiksik sa isang sulok.

Ito iyong pakiramdam na gusto mo nang matulog dahil pagod na pagod na ang iyong katawan pero gising na gising pa rin ang iyong diwa sa kaiisip ng maraming bagay.

Ito iyong pakiramdam na nakatingin ka sa iyong kausap pero tumatagos sa kaniya ang iyong ulirat.

Ito iyong pakiramdam na hindi mo kailangan ng maraming kaibigan, ang kailangan mo lang ay isang tao na magbibigay sa iyo ng ibayong atensiyon at nakahihigit na pang-unawa.

Ito iyong pakiramdam na mahirap kalaban.

Ito iyong pakiramdam na ayoko nang maramdaman.

Ito iyong pakiramdam na ayoko nang balikan.

Salamat dahil ako ay may natutuhan.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s