Walang Titulo

Namanhid ang buong katawan ni Sandy sa biglaang pangyayari. Nang makita na niyang ipinapasok sa emergency room si Ralph ay hindi na siya nakagalaw. Mugto na rin ang kaniyang mga mata. Kanina pa sa ambulansiya ay panay ang kaniyang dasal na sana ay panaginip lang ang lahat.

“Misis, kayo po ba ang asawa ng pasyente?” narinig ni Sandy na sinabi ng nars. Hindi agad siya nakaimik. Hindi alam ang isasagot. Animo isang napakahirap na tanong iyon para hindi niya agad masagot. Kailangan pa niyang pag-isipang mabuti ang lahat.

Napasandal si Sandy sa dingding. Nangangapa ng maisasagot. “Hindi naman kasi kami kasal. Siya lamang ang kasal,” sabi niya sa kaniyang isip, tikom ang kaniyang bibig.

Sampung taon na ang nakararaan, nagkakilala sina Sandy at Ralph. Siyam na taon na nagsama sa iisang bubong, walong taon na ang kanilang anak. Nang magpipitong taon na ay bigla na siyang naghanap. Tila may kulang sa kanila. Lumipas man ang ilang taon wala pa rin ang kaniyang inaasam. “Ano nga ba kami ngayon?”

“Mahal na mahal kita. Huwag mo akong iiwan,” lagi ibinubulong ni Ralph—higit sa mga panahong nakakulong sila sa mga bisig ng isa’t isa.

“Sa Pebrero, magbabakasyon daw rito si Donna. Pag-uusapan na namin ang mga dapat ayusin. Sabi ni Mommy, gusto rin akong kausapin ng anak niya,” balita ni Ralph. Malapit siya sa mother-in-law niya. Gustong-gusto siya nito para sa anak. Botong-boto dahil mabait, maunawain, at mapagkumbaba ang lalaking minamahal ni Sandy.

Makalipas ang isang linggo ay nagpunta si Ralph sa dati niyang tinitirahan. Binisita niya ang naghihintay na dating asawa. Makalipas ang ilang oras na pag-uusap ay agad din siyang nagpaalam.

“Anong itsura niya?” usisa ni Sandy. Wala man siyang dapat ikabahala ay nais pa rin niyang malaman ang tungkol kay Donna.

“Mas macho pa sa akin! Gupit lalaki rin,” natatawang sagot si Ralph. Nagtawanan silang dalawa. Pero sa loob ng isa’t isa, kahit di nila aminin, ay naroon ang panghihinayang sa mga panahon nasasayang.

“Gusto kong sisihin ang babae. Bakit kasi pinilit pa niya!” himutok ni Sandy. Gayunpaman, sinarili na lamang niya ito dahil ayaw na niyang masira ang gabi nila.

Ilang araw bago naging magkasintahan ang dalawa ay ikinuwento na ni Ralph ang kaniyang nakaraan. Kapuwa sila bente dos anyos ni Donna nang magpakasal. Batang-bata kung tutuusin. Mayaman ang babae, siya naman ay mahirap lamang. Nagbiro pa nga siya. Sabi niya, marami siyang kasabayang nanligaw noon kay Donna. Lahat ng kasabayan niya ay mayayaman. Kaya siguro siya ang pinili ay para hindi niya mahiwalayan sa papel ang babae. Kasiraan kasi iyon sa record ni Donna sa trabaho nito sa ibang bansa.

“Hindi mo ba naramdaman dati na ganoon siya?” tanong ni Sandy.

“Kung nalaman ko lang, sana ay hindi ko siya pinakasalan. Kahit mga magulang niya hindi rin alam. Nalaman lang noong umuwi siya galing LA. Iba na itsura. Kahit ako, nagulat. Ayaw na niya akong makatabi. Ayaw na rin akong makita.” nangislap ang mga mata ni Ralph at nakita iyon ni Sandy.

Ang ganitong usapan ang nagpapahina kay Sandy. Mas pinipili niyang manahimik kaysa ibulalas niya ang totoong nararamdaman, galit marahil. Iniiwasan niyang huwag nang magsalita dahil alam niyang talo siya. Mahal niya si Ralph. Mahal na mahal.

“Sorry,” iyon lamang ang tanging namutawi sa bibig ni Ralph nang makita ang patlang na mukha ng kinakasama.

Hindi mapigilan ni Sandy ang maluha. Panghihinayang? Kawalan ng pag-asa? O pagsisisi? Hindi na niya malaman kung ano ang dapat niyang maramdaman sa situwasyong kaniyang pinasukan. Gayunpaman, mahigpit na yakap ang kaniyang sagot kay Ralph.

Oo, mahal niya si Ralph. Gayunpaman, may sumusundot sa kaniyang puso na tila naghahanap ng makakapitan. Tinimbang niya ang kaniyang sarili. Binungkal mula sa kaibutiran ng kaniyang puso ang tunay na nararamdaman. Tumingala at ipinikit ang mga mata na tila nagdarasal.

“Oo, ako nga,” sagot niya sa nars nang dumilat ang kaniyang mga mata.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s