Nick at Chai

Tumulo ang sipon at luha, nanikip ang dibdib, at tahimik na kinikimkim ang kirot nang mawalan ng hindi napapalitang yaman ng mga magulang. Marahil ganito talaga ang mga dokumentaryo. Makatotohanan. Higit na mahusay naikukuwento ang kuwento.

Matapos kong mapanood noong Agosto 14, 2015 sa CCP ang dokumentaryong Nick and Chai, kabilang sa mga naipalabas sa Cinemalaya 2015, ay naitanong ko na lamang sa aking sarili: Paano nga ba mabuhay kung ang pinag-aalayan mo ng iyong buhay ay wala na?

Sina Nick at Chai ay mag-asawang kabilang sa mga nakaligtas sa Bagyong Yolanda na sumalanta sa Leyte noong 2013. Sa kasawimpalad, hindi nakaligtas ang kanilang 17 kaanak, kasama ang apat nilang anak na may mga gulang 11 pababa. Pareho silang manggagawa kaya alam kong ibayong pagpupursige ang kanilang ginagawa upang mabigyan sana ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak.

Sina Nick at Chai ay patuloy na nakikipaglaban sa sakit na kanilang nararamdaman. Malimit ding pumapasok sa kanilang isipan ang magpakamatay. Gayunpaman, binibigyan pa rin sila ng pag-asa ng kanilang mga anak na nasa langit na. Higit akong naiiyak tuwing ipinakikita ang mga lumang bidyo ng kanilang mga anak na buhay na buhay at masaya.

Ang Nick and Chai ay kuwento rin ng pagbabago, ang pagbabagong hatid ng sakripisyong magpatuloy mabuhay upang gawing makabuluhan ang buhay para sa kapuwa. Dahil parehong may kaalaman sa pagtatanim o pagsasaka, sina Nick at Chai ay nanguna sa pagtuturo sa kanilang mga kapitbahay na magtanim. Bagong binhi, bagong pag-asa.

Sa kabila man ng kakapusan ng tulong na kanilang natatanggap mula sa pamahalaan, ay nagtulong-tulong sila upang makabangon muli. Ipinagawa rin ng mag-asawa ang kanilang bahay nang mas malaki upang maging bukas ito sa ibang bata na nangangailangan ng kalinga.

Wala akong ideya kung ano na ngayon sina Nick at Chai. Ngunit nararamdaman kong patuloy ang kanilang pakikipaglaban. Patuloy ang kanilang buhay.

*** Ang Nick and Chainac ay unang ipinalabas sa Busan Internationa Film Festival at International Documentary Film Festival Amsterdam noong 2014.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s