Sa Kung Paano Hinabi

(salin sa Filipino ng Tula ni Rumi mula sa bersiyong English ni Coleman Barks) “Ang daan ay puno ng dalisay na sakripisyo. Ang talahibang nakaharang sa iyong landas ay anumang nagpapanatili sa iyo roon, anumang takot ay sisira sa’yo sa maliliit na piraso tulad ng salaming bote. Ang landas na ito ay nangangailangan ng katatagan … More Sa Kung Paano Hinabi

Trese

Ano ba naman ang trese na nakapagitan sa atin? Numero lang ’yan, madaling lutasin. Maaari namang ibaba upang ika’y bumata. Maaari namang umakyat upang ako’y tumanda. Numero lang ’yan, huwag nang gawing usapin. Hindi naman balakid sa pagmamahalan natin. Ikaw naman ay mukhang bata. Ako naman ay mukhang matanda. Pinagtagpo ng tadhana, Pinagtibay upang di … More Trese