Trese

Ano ba naman ang trese na nakapagitan sa atin?
Numero lang ’yan, madaling lutasin.

Maaari namang ibaba upang ika’y bumata.
Maaari namang umakyat upang ako’y tumanda.

Numero lang ’yan, huwag nang gawing usapin.
Hindi naman balakid sa pagmamahalan natin.

Ikaw naman ay mukhang bata.
Ako naman ay mukhang matanda.

Pinagtagpo ng tadhana,
Pinagtibay upang di magiba.

Kaya ika’y huwag nang mangamba,
Dahil ako’y di na maghahanap pa ng iba.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s