Sumulat Ako ng Tula

Sumulat ako ng tula, Di ko alam kung para kanino, Di ko alam kung bakit ganito, Di ko alam kung sino ako.   Sumulat ako ng tula, Di ka man lang kumibo, Di ka man lang tumayo, Di ka man lang nagpakatotoo.   Sumulat ako ng tula, Di lang dahil sa’yo, Di lang dahil ako’y … More Sumulat Ako ng Tula

Advertisements

Time Machine, Please.

Oo, babalik ako. Pero hindi para balikan ang dating ako. Yung palamura, di umiimik, laging seryoso, laging galit, laging nag-iisip—nag-iisip ng mga bagay na walang kabuluhan, puro negatibo, at walang patutunguhan. Nagkukulong sa kuwarto matapos ang eskuwela o pagkatapos tumulong sa tindahan. Hindi ako babalik sa ganito. Hindi ko babalikan ang yugtong ito. Medyo masalimuot … More Time Machine, Please.

Advertisements