Time Machine, Please.

Oo, babalik ako. Pero hindi para balikan ang dating ako. Yung palamura, di umiimik, laging seryoso, laging galit, laging nag-iisip—nag-iisip ng mga bagay na walang kabuluhan, puro negatibo, at walang patutunguhan. Nagkukulong sa kuwarto matapos ang eskuwela o pagkatapos tumulong sa tindahan. Hindi ako babalik sa ganito. Hindi ko babalikan ang yugtong ito. Medyo masalimuot … More Time Machine, Please.