Ang Layunin ng Emosyon

salin ng “The Purpose of Emotion” ni Coleman Barks na tula ni Rumi

Isang Sufi ang nagpilas ng kaniyang kasuotan dala ng dalamhati

at ang pagpilas na naghatid ng kaginhawaan ay binigyan niya

ng pangalang faraji, na ang kahulugan ay pinunit.

o kaligayahan, o isang tao na naghatid ng kaligayahan

ng pagiging lantad. Nag-ugat ito sa faraj,

tumutukoy rin sa maselang bahagi ng katawan, ng lalaki at ng babae.

Ang kaniyang guro ay naunawaan ang dalisay niyang gawa,

habang sa paningin ng iba ay gula-gulanit ang kaanyuan niya.

Kung nais mo ng kapayapaan at kalinisan, kumawala

sa pagbabalat-kayo! Ito ang layunin ng emosyon,

ang hayaang anurin ang kagandahang umaagos sa iyong pagkatao.

Tawagin itong espiritu, salamangka, o ang orihinal na kasunduan

sa pagitan mo at ni Allah. Ang pagiging bukas rito ay

magbibigay ng kapayapaan, awit ng kahungkagan, ng purong katahimikan.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s