May Tatlong P sa Karatula

Purga

Pula ang tinta ng plumang sa iyo ay ipinansulat
ng berdugong nagpapanggap na isang manunulat.
Kumukulo pa nga ang dugo nang ito ay dumanak,
at walang awang hinayaan ka na lamang magnaknak.

Nagbagong-anyo ang berdugo at nagbihis ng puti,
upang malinlang ang madlang sa kaniya ay pumupuri.
Lumuhod, nagdasal, at nangumpisal sa piping pari,
pagkatapos ay agad na humayo nang buong ngiti.

Isang linggo ang lumipas nang ikaw ay natunton,
Nalantad sa lahat ang mukha mong nakakahon,
Nagimbal rin sa katawan mong putol-putol,
Tanging ebidensiya ay sulat-kamay ng humatol.

Pula ang tinta ng plumang sa iyo ay ipinansulat
ng berdugong nagpapanggap na isang manunulat.
Kumukulo pa nga ang dugo nang ito ay dumanak,
at walang awang hinayaan ka na lamang magnaknak.

* Purga [purge sa English] – marahas na pagpapatalsik sa mga tao na hindi kanais-nais sa lipunan o samahan

###

Puntod

Kasindak-sindak ang dugong umapaw,
Sa katawang-lupa ng mga taong uhaw,
Binalot ang mga kaluluwang gunaw,
At iniwan ang karatula sa ibabaw.

Huwag daw tularan ang kanilang galaw,
Makalalaban ba ang tinamaan ng balang ligaw?
Hinayaang maging pula ang lupang bughaw,
Dumadagundong ang tunog ng batingaw.

Kahindik-hindik ang anyo ng mga pumanaw,
Mababakas ang kung ano-anong parusang ipinataw,
Kaya ang mga humihingi ng hustiya ay sumisigaw,
Bakit hanggang ngayon katarungan ay inaagaw?

* Puntod – hukay na pinaglalagakan ng bangkay

###

Pulso

Sa lansangan nagtipon-tipon ang lahat ng ina,
‘Katarungan!’ mababasa sa bitbit na karatula.
Dahil ang noong sanggol na kanilang ipinaghele,
Kaawa-awang natagpuan sa loob ng morge.

Sa lansangan nagtipon-tipon ang lahat ng ama,
Handa nang labanan ang naghaharing palamara,
Dahil ang kanilang mga panganay ay nangamatay,
Pinaslang ng mga balawis sa bayang minamahal.

Nananawagan ang lahat para sa mga anak ng bayan,
Na pinunlaan ng maraming bala sa katawan.
Sa lapida na lamang ba iuukit ang kasaysayan?
Kabataan, bakit ikaw ang puntirya ng kasamaan?

* Pulso – damdamin o opinyon ng isang pangkat

###

Ang tatlong tulang ito ay opisyal kong lahok sa Saranggola Blog Awards 9 http://www.sba.ph/.
Saranggola 336x280