Nagpapasalamat Ako sa Iyo, Aking Panginoon

(salin sa Filipino ng tula ni Bernard Binlin Dadie na ibinatay sa salin nitong English na “I Give You Thanks My God” ni Danatus Ibe Nwoga)

Nagpapasalamat ako sa iyo, aking Panginoon, ginawa mo akong maitim,
sa pagkakaroon nito ay nagawa kong maging
kabuuan ng lahat ng kalungkutan,
at iniatang sa aking ulo
ang Daigdig.
Suot ko ang uniporme ng sentawro
At pinasan ko ang Daigdig mula noong unang liwayway.

Ang puti ay kulay na inayos nang walang paghahanda para sa isang pagtitipon,
Itim, ang kulay ng lahat ng araw.
At pinasan ko ang Daigdig mula noong unang gabi.

Masaya ako
sa hugis ng aking ulo
idinisenyo upang pasanin ang Daigdig,
masaya sa hugis ng aking ilong,
kung saan hinihinga ko ang lahat ng hangin sa Daigdig,
masaya
sa porma ng aking mga binti
inihanda upang takbuhin ang lahat ng yugto sa Daigdig.

Nagpapasalamat ako sa iyo, aking Panginoon, ginawa mo akong maitim,
sa pagkakaroon nito, ako ay naging
pangkalahatang anyo ng kalungkutan.
Tatlumpu’t anim na espada ang tumusok sa aking puso.
Tatlumpu’t anim na *tatak ang sumunog sa aking katawan,
ang dugo ko sa lahat ng kalbaryo ang nagpapula sa niyebe,
at ang dugo ko mula sa lahat ng sulok ng silangan ang nagpapula sa kalikasan.
Gayunman, masaya pa rin akong pasanin ang Daigdig,
kontento sa aking maiikling braso,
sa aking mahahabang binti,
sa aking makakapal na labi.

Nagpapasalamat ako sa iyo, aking Panginoon, ginawa mo akong maitim,
ang puti ay kulay para sa isang pagtitipon.
ang itim ay kulay ng lahat ng panahon.
Pinasan ko ang Daigdig mula nang unang liwayway,
at ang halakhak ko sa gabi ang nagpasulong ng panahon
sa ibabaw ng Daigdig.
Nagpapasalamat ako sa iyo, aking Panginooon, ginawa mo akong maitim.

*sa lumang kaugalian, nilalagyan ng marka o tatak ang kriminal o alipin sa pamamagitan ng héro, kasangkapang metal na pinaiinit

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s