Sampung Napagnilayan Hinggil sa CHEd Memorandum Order Blg. 20, s. 2013

1. Marahil ay napakahusay o higit na pinaiigting ngayon ang pagtuturo ng Filipino at ng panitikang Pilipino sa elementarya at hay-iskul kaya may ilang naninindigan na hindi na kailangan itong pag-aralan pa sa kolehiyo.

2. Marahil ay umaasa na ang iilang tagasulong nito na madunong na ang mga mag-aaral pagtuntong sa kolehiyo kaya hindi na karapat-dapat na balikan o pag-aralan ang anumang nahihinggil sa wikang Filipino at panitikang Pilipino.

3. Marahil ay naniniwala sila na ang dapat na lamang pagtuunan ng pansin ng mga mag-aaral sa kolehiyo ay ang kung paano nila pauunlarin ang sarili gamit ang mga banyagang kaalaman, kung paano sila yayaman gamit ang mga makabagong teknolohiya, o kung paano sila dapat makipagsagupa sa mundo ng kalakalan.

4. Marahil ay nais nilang maikintal sa isipan ng mga mamamayang Pilipino na higit na makabubuti sa kabataan na pagtuunan ng kanilang lakas at talino ang pag-iisip kung paano sugpuin ang kahirapan sa pamamagitan ng mga kaalaman sa pamumuhunan.

5. Marahil ay dala ng impluwensiya ng mga makabagong pag-iisip ay pilit nilang pinawawalang-halaga ang dalawang mahahalagang salik na makapagpapatibay sana sa pundasyon ng ating pambansang kamulatan.

6. Marahil ay akala ng iba ay sapat na ang pagkakaroon ng isang komisyong pangwika sa pagpapapalaganap ng mga makabuluhang babasahin o paglulunsad ng mga disertasyon hinggil sa wikang Filipino at panitikang Pilipino.

7. Marahil ay iilan na lamang ang nakatatarok o makatatarok sa lalim at halaga ng pagtuturo at pag-aaral ng wika at panitikang sariling atin.

8. Marahil ay kulang na sa pagpapahalaga ang ilang kinauukulan at nakatatanda kaya nawawalan na rin ito ng halaga sa ilang kabataan.

9. Marahil ay nagkamali lamang sila sa naging desisyon at muling isasaalang-alang ang matibay na paninindigan ng mga tagapagtanggol sa ating wika at panitikan.

10. Marahil ay hindi pa tapos ang usapin kung bakit may wikang Filipino kaya may ilan pa ring kumukuwestiyon sa katuturan nito bilang isang pambansang wika (na akala rin nila ay panghahamak o pangmamaliit lamang sa mga katutubong wika sa Pilipinas).


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s