Samalamig

Lumaki ako sa Obando na hindi natutuhan Pagsayaw ng pandanggo ni pagtugtog ng bumbong, Pag-alay sa tatlong patron ni paghingi ng tulong. Aaminin ko, natutuhan ko’y ibang abaruray. Alam ko kung paano kumilos nang masigla’t mabilis Upang paghaluin ang mga sangkap sa garapon, Upang magkaroon ng kulay at lasa ang tubig. Patatamisin, pasasarapin bago paluluhain … More Samalamig