Ang Pag-ibig ay Magluluwat Kahit may mga Panahong Kailangan nang Mahimlay

Kung kaya mo pang magpatuloy kahit marami na ang huminto sa pagtahak sa landas kung saan ang Pag-ibig ay pinili nating makatagpo…

Kung kaya mo pang sumúong kahit marami na ang nananatiling nakayuko sa pagharap sa mga pangitain na unti-unting lumilinaw; sa mga pangarap na unti-unting nabubuo… (Alalahanin mo sanang may mga lunggati na hindi maglalaho hangga’t may gumaganang isip at tumitibok na puso.)

Kung kaya mo pang mangarap kahit marami na ang sumuko sa pag-aakalang ang pag-ibig na ito ay nagbabalatkayo… (Bakit nga ba nanlalamig ang isang pag-ibig na inaakala nating tayo ang dehado? Paano nga ba ito muling paiinitin, paaalabin ang bawat minuto?)

Lights
Larawan mula sa Pexels | Pixabay

Kung kaya mo pang ipintig ang natatanging bagay na dapat pumintig kahit marami na ang nabigo sa paghahanap ng mga kasagutan sa mga tanong na bakit at paano… (Mga tanong na ang kasagutan ay nakadepende kung paano mo tinatanaw ang bawat espasyo.)

Alalahanin ang unang sampung oras na nanatili ka sa silid na iyon… (Na alam kong nagpasalamat ka at naibulalas, “Sa wakas! Natagpuan ko ang nag-iisang sagot sa mga katanungan ko!”)

Ano nga ba ang nagawa ni Shiva para sa iyo? O ano ang gagawin mo para manatili ang pag-ibig na natagpuan mo sa trabaho?

Manalangin.

Hands
Larawan mula kay Milada Vigerova | Pixabay

Huwag matakot humiling ng mga sandaling muling makatalik ang Pag-ibig na hinanap, natagpuan, at inalagaan mo, hindi lamang sa apat na sulok ng silid na iyon kundi sa loob at labas ng mapanglaw na mundo.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s