Open Mic para sa Karamdamang Mental (Ikalawang Bahagi)

Noong gabi ng Agosto 11, 2018, idinaos namin ang open mic program ukol sa mental health awareness sa aming opisina. Onse kaming nagtanghal (kumanta at bumigkas). Nasa bente rin ang mga nanood. May ilang umiyak, may ilang tumawa, at may ilang tahimik lang na nakikinig. May ilang lumapit sa aking katrabaho at nagpasalamat dahil may … More Open Mic para sa Karamdamang Mental (Ikalawang Bahagi)