Mga Kahong Walang Tanda (ni Rumi)

(salin sa Filipino ng “Unmarked Boxes” nina John Moyne at Coleman Barks) Huwag tumangis. Anumang mawala ay bumabalik sa ibang anyo. Ang anak na sa gatas ng ina lamang nabuhay ngayon ay umiinom ng pinaghalong alak at pulut. Ang pagpapala ni Allah ay palipat-lipat lamang sa mga kahong walang tanda, mula sa selula patungong selula. … More Mga Kahong Walang Tanda (ni Rumi)

Advertisements

Ang Layunin ng Emosyon

salin ng “The Purpose of Emotion” ni Coleman Barks na tula ni Rumi Isang Sufi ang nagpilas ng kaniyang kasuotan dala ng dalamhati at ang pagpilas na naghatid ng kaginhawaan ay binigyan niya ng pangalang faraji, na ang kahulugan ay pinunit. o kaligayahan, o isang tao na naghatid ng kaligayahan ng pagiging lantad. Nag-ugat ito … More Ang Layunin ng Emosyon

Advertisements

Sa Kung Paano Hinabi

(salin sa Filipino ng Tula ni Rumi mula sa bersiyong English ni Coleman Barks) “Ang daan ay puno ng dalisay na sakripisyo. Ang talahibang nakaharang sa iyong landas ay anumang nagpapanatili sa iyo roon, anumang takot ay sisira sa’yo sa maliliit na piraso tulad ng salaming bote. Ang landas na ito ay nangangailangan ng katatagan … More Sa Kung Paano Hinabi

Advertisements