Mapapatawad Mo Ba Ako?

Kumusta? Matagal na pala tayong hindi nagkakasama. Bigla akong nanabik na makita at mahawakan ka—— maramdamang muli ang matigas at mahaba mong taglay na pasensiya at pagtitiyaga sa akin sa kung ano ang aking susulatin gamit ka… Ang tagal na pala… Ang tagal ko palang nahinto sa paghawak sa iyo, sa paghaplos, sa paghagod sa … More Mapapatawad Mo Ba Ako?

Advertisements