Mga Kahong Walang Tanda (ni Rumi)

(salin sa Filipino ng “Unmarked Boxes” nina John Moyne at Coleman Barks) Huwag tumangis. Anumang mawala ay bumabalik sa ibang anyo. Ang anak na sa gatas ng ina lamang nabuhay ngayon ay umiinom ng pinaghalong alak at pulut. Ang pagpapala ni Allah ay palipat-lipat lamang sa mga kahong walang tanda, mula sa selula patungong selula. … More Mga Kahong Walang Tanda (ni Rumi)

Advertisements

Nagpapasalamat Ako sa Iyo, Aking Panginoon

(salin sa Filipino ng tula ni Bernard Binlin Dadie na ibinatay sa salin nitong English na “I Give You Thanks My God” ni Danatus Ibe Nwoga) Nagpapasalamat ako sa iyo, aking Panginoon, ginawa mo akong maitim, sa pagkakaroon nito ay nagawa kong maging kabuuan ng lahat ng kalungkutan, at iniatang sa aking ulo ang Daigdig. … More Nagpapasalamat Ako sa Iyo, Aking Panginoon

Advertisements

Ang Layunin ng Emosyon

salin ng “The Purpose of Emotion” ni Coleman Barks na tula ni Rumi Isang Sufi ang nagpilas ng kaniyang kasuotan dala ng dalamhati at ang pagpilas na naghatid ng kaginhawaan ay binigyan niya ng pangalang faraji, na ang kahulugan ay pinunit. o kaligayahan, o isang tao na naghatid ng kaligayahan ng pagiging lantad. Nag-ugat ito … More Ang Layunin ng Emosyon

Advertisements

Babangon pa rin Ako

salin ng tulang “Still I Rise” ni Maya Angelou (1928-2014) Maaari mo akong isulat sa kasaysayan, Nang may mapait, mga balu-baluktot na kasinungalingan, Maaaring nayurakan mo ako noon hanggang sa marumihan, Gayunman, tulad ng alabok, babangon pa rin ako.   Nababahala ka ba sa aking kagaspangan? Bakit ka nababalot ng kalungkutan? Dahil ba sa lakad … More Babangon pa rin Ako

Advertisements